Mar Romero Sala Radiografia crític

Les eleccions municipals del 2015 van suposar un sotrac per la política catalana. L’equip de periodistes de Districte 11, conjuntament amb Crític, vam voler saber què en quedava un any després. És per això que vam escollir sis municipis representatius i vam analitzar punt per punt el grau de compliment dels consistoris de les noves forces emergents mitjançant el mètode de treball factchecker. Els “ajuntaments del canvi” estan canviant realment el mapa municipal català? Amb quines dificultats es troba cada ajuntament?

El projecte Radiografia crítica del canvi va ser elaborat amb el suport del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra i va ser publicat en sis entregues entre maig i juliol del 2016. A banda dels reportatges de cada ciutat, vam acompanyar-lo d’anàlisis més profundes a l’apartat Observatori del canvi.

captura-de-pantalla-2016-09-18-a-les-17-49-35Les meves tasques van ser participar del reportatge sobre Barcelona, elaborar completament el reportatge de Berga, i coordinar l’equip editor de Crític amb l’equip redactor de Districte 11.